Sionizmus versus boľševizmus. Boj o dušu židovského národa.

Posted: 10. marca 2010 in boľševická revolúcia, sionizmus


Pozn. Článok Winstona Churchilla vyšiel v
Illustrated Sunday Herald, Veľká Británia, 8. februára 1920, na strane č. 5.

Niektorí ľudia majú Židov radi a niektorí nie, ale žiadny hĺbavý človek nepochybuje o fakte, že sú obávanou a tou najpozoruhodnejšou rasou, aká sa kedy vo svete objavila.
A možno povedať, že táto ohromujúca rasa je v súčasnosti pôvodcom odlišného systému morálneho a filozofického – asi tak zlovestného ako bolo kresťanstvo blahodárne – o ktorom platí, že ak sa jeho rozmach nezamedzí, ten neodvratne zrúti všetko to, čo kresťanstvo považovalo za možné. Takmer by sa zdalo, akoby Kristovo aj Antikristovo evanjelium vytvorili tí istí ľudia; akoby túto mystickú a tajomnú rasu boli vybrali k hlavným manifestáciám: božskej, i diabolskej.

Židom ruského pôvodu, napriek ťažkostiam, kvôli ktorým trpeli, sa podarilo zohrať čestnú a úspešnú rolu v národnom živote Ruska. Ako bankári a priemyselníci sa húževnato snažili o rozvoj ruských ekonomických zdrojov a stáli v popredí vytvárania tých pozoruhodných organizácií – ruských kooperatívnych spoločností. V politike zväčša podporovali liberálne a progresívne hnutia a boli jedným z najoddanejších stúpencov priateľstva s Francúzskom a s Veľkou Britániou.

Medzinárodní Židia Úplne opačne k tejto sfére židovského úsilia stoja schémy medzinárodných Židov. Stúpenci pravej konfederácie pochádzajú zväčša z nešťastných populácií tých krajín, kde Židov prenasledujú ako rasu. Väčšina z nich, ak nie všetci, zanevreli na vieru svojich otcov a vyhnali z mysle všetku duchovnú nádej na onen svet.
Toto hnutie medzi Židmi nie je ničím novým. Už od čias “Spartaka” Weishaupta, až po takých, ako je Karl Marx a po Trockého, Bélu Kúna, Rósu Luxemburgovú a Emmu Goldmanovú (USA), táto celosvetová konšpirácia zvrhnúť civilizáciu a znovuvybudovať spoločnosť prostredníctvom potlačenia rozvoja, závistlivej zloby a nemožnej rovnocennosti, sa sústavne rozmáha. Tá zohrala, ako nám to tak zručne dokázala moderná spisovateľka pani Nesta Websterová, definitívne rozoznateľnú rolu vo Francúzskej revolúcii. Tá bola hlavným prameňom za každým podvratným hnutím v 19. storočí. A teraz táto banda výnimočných osobností z podsvetia veľkých európskych a amerických miest uchopila ruské obyvateľstvo za vlasy na hlave a stali sa prakticky neobmedzenými pánmi tohto rozľahlého impéria.

Teroristickí Židia
Ani netreba nadnášať rolu týchto medzinárodných a zväčša ateistických Židov vo vytváraní boľševizmu a vyvolaní ruskej revolúcie. Istotne je veľmi značná; tá pravdepodobne prevažuje nad všetkými ostatnými. Okrem Lenina má väčšina popredných postáv židovský pôvod. A navyše, principiálnou inšpiráciou a hnacou silou silou sú židovskí lídri. Takže Čičerina, čistého Rusa, zatemňuje jeho podriadený Litvinov a vplyv takých Rusov ako je Bucharin alebo Lunačarski, sa vôbec nedá porovnať s mocou Trockého alebo Zinovjeva, diktátora Červenej citadely (Petrohrad) alebo Krassina a Radeka – ktorí sú všetci Židmi. V sovietskych inštitúciách je prevaha Židov ešte ohromujúcejšia. A prvoradú, ak nie principiálnu rolu v teroristickom systéme výnimočnej Komisie pre boj s kontrarevolúciou zohrávajú Židia a v niektorých prípadoch Židovky.
Rovnako zlú prevahu mali Židia aj v krátkom období teroru v dobe, keď vládol v Maďarsku Béla Kún. A ten istý jav sa prezentoval v Nemecku (zvlášť v Bavorsku) tak ďaleko, nakoľko sa tomuto šialenstvu dovolilo poľovať na dočasne vyčerpané nemecké obyvateľstvo. I keď vo všetkých týchto krajinách je veľa nežidov rovnako zlých, ak nie horších, ako sú židovskí revolucionári, rola, akú zohrali títo vzhľadom na ich počet v celkovej populácii, je ohromujúca.

“Ochranca Židov”
Netreba ani hovoriť, že v hrudi ruského obyvateľstva sa dvíhali tie najintenzívnejšie vášne pomsty. Kamkoľvek až mohla siahať Denikinova autorita, židovskému obyvateľstvu sa vždy zaručovala ochrana a jeho podriadení vyvíjali húževnaté úsilie zabrániť represáliám a strestať tých, ktorých z nich vinili. Toto sa dialo do tej miery, že petljurovská propaganda proti generálovi Denikinovi ho odsudzovala ako ochráncu Židov. …Brigády Machna, bandy Petljuru a Gregorjeva, ktoré signalizovali úspech tými najbrutálnejšími masakrami, všade nachádzali medzi napoly ohlúpnutým a napoly nahnevaným obyvateľstvom zápalistú antisemitskú odozvu v tých najhorších a najhnusnejších podobách. Skutočnosť, že v mnohých prípadoch sú židovské záujmy a synagógy boľševikmi vyňaté z ich inak takmer všeobecnej nepriateľskej reakcie, bola príčinou, že čoraz viac a viac spájajú židovskú rasu v Rusku so zlami, ktoré sa tam teraz dejú.

Domov pre Židov
Sionizmus ponúka tretiu sféru politických koncepcií židovskej rasy. V príkrom rozpore s medzinárodným komunizmom.
Sionizmus sa už stal faktorom v politickom podvrate Ruska, ako mocný konkurujúci vplyv v boľševických kruhoch s medzinárodným komunistickým systémom. Nič nemôže byť významnejšie, než hnev, s akým Trockij napadá sionizmus všeobecne a Dr. Weissmanna konkrétne. Krutá prenikavosť jeho mysle ho nenecháva na pochybách, že jeho schémy celosvetového komunistického štátu pod nadvládou Židov, priamo marí a hatí tento nový ideál, ktorý presmerováva energie a nádeje Židov v každej krajine smerom k jednoduchšiemu, pravdivejšiemu a oveľa ľahšie uskutočniteľnému cieľu. Zápas, ktorý sa teraz začína medzi sionistami a boľševickými Židmi, to nie je nič menšie, než zápas o dušu židovského obyvateľstva.

Zdroj: http://www.prop.sk/sionizmus_vs.htm

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s