Archive for the ‘boľševická revolúcia’ Category


Pozn. Článok Winstona Churchilla vyšiel v
Illustrated Sunday Herald, Veľká Británia, 8. februára 1920, na strane č. 5.

Niektorí ľudia majú Židov radi a niektorí nie, ale žiadny hĺbavý človek nepochybuje o fakte, že sú obávanou a tou najpozoruhodnejšou rasou, aká sa kedy vo svete objavila.
A možno povedať, že táto ohromujúca rasa je v súčasnosti pôvodcom odlišného systému morálneho a filozofického – asi tak zlovestného ako bolo kresťanstvo blahodárne – o ktorom platí, že ak sa jeho rozmach nezamedzí, ten neodvratne zrúti všetko to, čo kresťanstvo považovalo za možné. Takmer by sa zdalo, akoby Kristovo aj Antikristovo evanjelium vytvorili tí istí ľudia; akoby túto mystickú a tajomnú rasu boli vybrali k hlavným manifestáciám: božskej, i diabolskej.

Židom ruského pôvodu, napriek ťažkostiam, kvôli ktorým trpeli, sa podarilo zohrať čestnú a úspešnú rolu v národnom živote Ruska. Ako bankári a priemyselníci sa húževnato snažili o rozvoj ruských ekonomických zdrojov a stáli v popredí vytvárania tých pozoruhodných organizácií – ruských kooperatívnych spoločností. V politike zväčša podporovali liberálne a progresívne hnutia a boli jedným z najoddanejších stúpencov priateľstva s Francúzskom a s Veľkou Britániou. (viac…)

Reklamy

Na prvý pohľad bol svet na začiatku 20. storočia pomerne pokojný.No to bol len dojem, pretože sa počas dlhej doby pripravoval taký krvavý kúpeľ, na ktorý svet tak skoro nezabudne.

Mnohí historici sa zhodujú v spoločnom názore, že príčinou vojny sa stala nezhoda medzi Rakúskom a Srbskom. Vražda arcivivojvodu Franza Ferdinanda v Sarajeve, následníka rakúskeho trónu a jeho ženy Sofie uskutočnenou Srbmi z tajnej okultnej spoločnosti “Čierna ruka”, bola využitá neviditeľnými silami na uskutočnenie svetovej vojny , ohlasovanej pred 40. rokmi Albertom Pikeom. (viac…)

Pozn. Prejav s. Rappaporta objasňujúci úlohy a účely ekonomickej politiky vytýčenej Židmi na ruskom juhu bol zaznamenaný jedným zo židovských boľševikov na jednom z neverejných zasadaní “zasvätených” komunistov, ktoré sa uskutočňovali v noci v synagógach.

Musíme konstatovat, že většina soudruhů nenašla v sobě dostatek odvahy, aby se vší rozhodností skoncovala se starými socialistickými pověrami a humanistickými předsudky. V projevech předchozích řečníků zní také tóny nacionálně teritoriální omezenosti v objasňování komunistických zájmů. Tyto přežitky jsou těsně propojeny se zcela střízlivými názory  na život. 

Naším hlavním záměrem bylo – to si uvědomují všichni soudruzi – vtáhnout Ukrajinu (s Krymem, Jihem a západním Běloruskem, Besarábií a západní částí Doněcké pánve) do sféry naší ekonomické výstavby zacílené na pauperizaci jejího obyvatelstva a na vytvoření postačujících kádrů pro boj za naše ideály. Již uplatněné schéma naléhavých úkolů bylo toto: (viac…)