Archive for the ‘februárová rrevolúcia’ Category

V novembri krajina prekročí zvyčajné revolučné výročie. Mnoho z toho búrlivého úseku je už prehodnotené. Prišiel rad aj na abdikáciu Nikolaja II.

V sovietskych (a zo zotrvačnosti aj v terajších) učebniciach sa to podáva ako nezvratný fakt. Pravda, bez seriózneho dôkazu. „Zato sú dôkazy o tom, že Manifest o abdikácii je falšovaný doklad storočia“, hovorí historik Pjotr Muľtatulli.

Uchvátenie vlaku

4. marca 1917 bol prakticky vo všetkých novinách publikovaný Manifest o abdikácii imperátora Nikolaja II v prospech svojho brata, veľkokniežaťa Michaila Alexandroviča. Jednako, originál nikto nevidel až… do r. 1928, kedy bol objavený v archíve Akadémie vied v Leningrade. Bol to na písacom stroji napísaný text, kde bol podpis Nikolaja II. spravený ceruzkou. (!). Chýba titul imperátora a osobná imperátorská pećať. A tento dokument sa doteraz pokladá za oroginál manifestu a je chránený v Štátnom archíve RF. Prirodzene, že dokumenty štátneho významu neboli hosudarom podpisované ceruzkou. V r. 2006 výskumník Andrej Razumov fakticky dokázal, že „ceruzkový podpis“ bol prebratý z Výnosu Nikolaja II. armáde a námorníctvu z r. 191. Bol „premiestnený“ pomocou špeciálnej technológie. Na manifeste je tiež podpis ministra imperátorského dvora, grófa Frederiksa. Ale keď bol Frederiks vypočúvaný Špeciálnou vyšetrovaciou komisiou , oznámil: „V ten moment som s imperátorom nebol“. Tento výsluch je zdokumentovaný. (viac…)

Reklamy