Archive for the ‘I. Svetová vojna’ Category

Na prvý pohľad bol svet na začiatku 20. storočia pomerne pokojný.No to bol len dojem, pretože sa počas dlhej doby pripravoval taký krvavý kúpeľ, na ktorý svet tak skoro nezabudne.

Mnohí historici sa zhodujú v spoločnom názore, že príčinou vojny sa stala nezhoda medzi Rakúskom a Srbskom. Vražda arcivivojvodu Franza Ferdinanda v Sarajeve, následníka rakúskeho trónu a jeho ženy Sofie uskutočnenou Srbmi z tajnej okultnej spoločnosti “Čierna ruka”, bola využitá neviditeľnými silami na uskutočnenie svetovej vojny , ohlasovanej pred 40. rokmi Albertom Pikeom. (viac…)

Reklamy