Archive for the ‘rusko-japonská vojna’ Category

Vaša koncepcia je opakom pretrvávajúcich hodnotení. Tvrdíte, že Rusko vojnu na východe v r. 1904 – 1905 neprehralo. Na čom zakladáte svoje tvrdenie?
Predovšetkým by som podotkol, že to nie je len moja koncepcia, lebo do istej miery bola uznaná aj po jednaniach v americkom Portsmouthe v auguste 1905. Za Rusko viedol tieto rokovania knieža Sergej Witte. V roku 1918 vyšla v Rusku kniha spomienok Witteho tajomníka Korostovca, v ktorej podrobne opísal nielen priebeh jednania, ale aj mnohé politické a hospodárske podrobnosti z rusko-japonskej vojny. Ako dosvedčuje Korostovec, Witte dal hneď na začiatku v Portsmouthe všetkým prítomným delegáciám, včítane japonskej najavo, že Rusko je v pozícii mocnosti, ktorá vojnu neprehrala.Keď Japonci predložili 12 podmienok mierovej zmluvy (jeden bod obsahoval požiadavku, že Rusko musí zaplatiť Japonsku kontribúcie vo výške 470 miliónov dolárov), Witte prehlásil: “Kontribúcie platí porazená krajina, ale my sa za takú nepovažujeme. Platí sa len vtedy, keď sa krajina nemôže zbaviť nepriateľa, ktorý je mimo územia Ruska. Rusko má predsa toľko zdrojov, že môže vo vojne pokračovať. Sme dosť bohatí, aby sme mohli mohli viesť túto vojnu ďalej”. Situácia ruských vojsk bola v tej dobe taká, že Rusko skutočne nemohlo vo vojne pokračovať. Nebudem sa zmieňovať o všetkých bojových akciách ruských vojsk, ale stačí konštatovať, že ani bitka pri Liao-jangu, trvajúca 11 dní, ani neskoršia mukdenská operácia, v ktorej straty Japonska boli 70 tisíc padlých a ranených a Ruska 59 tisíc mužov, vojská generála Kuropatkina neprehrala. Všetky obvinenia z neschopnosti na jeho adresu sú nepodložené. (viac…)

Reklamy