Archive for the ‘staroveká Rus’ Category

Reklamy

video je v ruštine:

Zhruba před dvěma lety jsem hovořil o boji mezi křesťany a bolševiky v Rusku od roku 1917. Současné události nelze pochopit bez vědomostí o tomto boji o kontrolu Kremlu během posledních šesti desetiletí. Ale tento boj je pouze částí většího historického obrazu. To, co vidíme dnes, přátelé, je vyvrcholením války, trvající více než tisíc let, mezi dvěma nejurputnějšími nepřáteli na zemi. Je to válka mezi Ruskem a Chazary.

Království Chazarů zmizelo z mapy světa před mnoha stoletími. Přestože dnes mnoho lidí o něm nikdy neslyšelo, Chazarské království bylo kdysi skutečně hlavní mocností a ovládalo rozsáhlou říši podmaněných lidí. Dvě sousední supervelmoci s ní musely počítat. Na jihu a západě s Chazarskem sousedila Byzantská říše, kde byla v plném květu východní ortodoxní křesťanská civilizace. Na jihovýchodě Chazarské království sousedilo s rozpínající se Muslimskou říší arabských kalifů. Chazaři ovlivnili dějiny obou těchto říší, ale – což bylo mnohem důležitější – Chazarské království obsadilo území, které se později stalo jižní částí Ruska mezi Černým a Kaspickým mořem. Výsledkem bylo propletení historických osudů Rusů a Chazarů, které trvá do dnešní doby. (viac…)

Staroveké ruské domy

Posted: 29. januára 2010 in staroveká Rus

(viac…)

Arkaim – akademie mudrců

Posted: 22. januára 2010 in staroveká Rus

V roce 1952 družice poslaly na Zem fotografii několika neobvyklých kruhů, které výrazně vynikaly na povrchu jihouralské stepi. Umělý původ těchto kruhů nevyvolával žádné pochybnosti. Ale nikdo nedokázal přesně říci, co je to. V té době ve vědeckých i okultních kruzích vzplanul spor o to, kde hledat vlast Indoevropanů. Vědci ne bezdůvodně předpokládali, že mnohé evropské národy, včetně národů Indie, Persie a části Asie, pocházejí z jediného pramene – záhadného národu Praindoevropanů. (viac…)