Pozn. Aby si mohol čitateľ vytvoriť vlastný obraz na légie, uvádzam názor druhej strany.

Pár slov úvodem

V posledních letech se v médiích čas od času objevují zprávy k otázce ruského zlatého pokladu, která jsou buď přímým obviněním nebo naznačují, že snad jeho část v letech 1918-1920 měli ukradnout čs. legionáři. Většina těchto různých „článků“ a reportáží vzniká od lidí, kteří se tématem ve vidině „objevení senzace“ zabývali pouze velmi povrchně, bez snahy o studium i těch nejzákladnějších podkladů k tématu. Je to o to zarážející, že navíc k tématu ruského zlatého pokladu a hlavně té rozhodné chvíle, kdy se v občanskou válkou zmítaném Rusku nacházel pod ochranou legionářského Československého armádního sboru, podklady existují, a to i u nás. Prečítaj zvyšok tohto článku

Reklamy

Pohľady na ruskú anabázu československých légií sa rôznia. Kým pre jedných boli legionári hrdinovia, druhí ich vinia zo zrady a krádeže časti cárskeho pokladu. Generálporučík Konstantin V. Sacharov, náčelník štábu a neskôr veliteľ Západnej armády, patrí k druhému názorovému prúdu. Vo svojej knihe Čeští legionáři na Sibiři opisuje vznik, činnosť  a zradu československých légií.


Pozn. Článok Winstona Churchilla vyšiel v
Illustrated Sunday Herald, Veľká Británia, 8. februára 1920, na strane č. 5.

Niektorí ľudia majú Židov radi a niektorí nie, ale žiadny hĺbavý človek nepochybuje o fakte, že sú obávanou a tou najpozoruhodnejšou rasou, aká sa kedy vo svete objavila.
A možno povedať, že táto ohromujúca rasa je v súčasnosti pôvodcom odlišného systému morálneho a filozofického – asi tak zlovestného ako bolo kresťanstvo blahodárne – o ktorom platí, že ak sa jeho rozmach nezamedzí, ten neodvratne zrúti všetko to, čo kresťanstvo považovalo za možné. Takmer by sa zdalo, akoby Kristovo aj Antikristovo evanjelium vytvorili tí istí ľudia; akoby túto mystickú a tajomnú rasu boli vybrali k hlavným manifestáciám: božskej, i diabolskej.

Židom ruského pôvodu, napriek ťažkostiam, kvôli ktorým trpeli, sa podarilo zohrať čestnú a úspešnú rolu v národnom živote Ruska. Ako bankári a priemyselníci sa húževnato snažili o rozvoj ruských ekonomických zdrojov a stáli v popredí vytvárania tých pozoruhodných organizácií – ruských kooperatívnych spoločností. V politike zväčša podporovali liberálne a progresívne hnutia a boli jedným z najoddanejších stúpencov priateľstva s Francúzskom a s Veľkou Britániou. Prečítaj zvyšok tohto článku

LotyšskoRuské noviny Versija nabídly  pohled, podle něhož „ruská okupace“ Lotyšska zabránila tomu, aby lotyšská ekonomika upadla do kómatu. List svým pohledem mapuje dynamiku vývoje Lotyšska od roku 1918, kdy země získala nezávislost poté, co se oddělila od Ruska a zbavila se krátké německé okupace.

Versija podotýká, že Lotyši prý vždy byli závislí na mohutnějších sousedech. „Právě Němci tu postavili skoro všechna města (s výjimkou těch, která později postavili Rusové) a v obrovské míře ovlivnili jak ekonomiku, tak kulturu. Němci neboli „baroni z Ostsee“ stále zůstávali zdejšími pány i po začlenění lotyšského území do Ruského impéria (RI),“ píšou noviny a pokračují v historickém výkladu: „Ještě před sto lety patřilo v Livonské gubernii RI 54,3 % pozemků německým statkářům. Lotyšští a estonští rolníci tady vlastnili jen 34,8 % pozemků. V Kuronské gubernii byl tento poměr 40 % ku 37 %. Veškerá další půda byla majetkem státu nebo církve. V předrevolučních vydáních encyklopedie bratrů Granátů se lze dočíst, že rolníků s půdou (včetně pachtýřů) bylo v Kuronsku jen 175 tisíc, ale rolníků bez půdy byla většina – kolem 350 tisíc.” Prečítaj zvyšok tohto článku

Zhruba před dvěma lety jsem hovořil o boji mezi křesťany a bolševiky v Rusku od roku 1917. Současné události nelze pochopit bez vědomostí o tomto boji o kontrolu Kremlu během posledních šesti desetiletí. Ale tento boj je pouze částí většího historického obrazu. To, co vidíme dnes, přátelé, je vyvrcholením války, trvající více než tisíc let, mezi dvěma nejurputnějšími nepřáteli na zemi. Je to válka mezi Ruskem a Chazary.

Království Chazarů zmizelo z mapy světa před mnoha stoletími. Přestože dnes mnoho lidí o něm nikdy neslyšelo, Chazarské království bylo kdysi skutečně hlavní mocností a ovládalo rozsáhlou říši podmaněných lidí. Dvě sousední supervelmoci s ní musely počítat. Na jihu a západě s Chazarskem sousedila Byzantská říše, kde byla v plném květu východní ortodoxní křesťanská civilizace. Na jihovýchodě Chazarské království sousedilo s rozpínající se Muslimskou říší arabských kalifů. Chazaři ovlivnili dějiny obou těchto říší, ale – což bylo mnohem důležitější – Chazarské království obsadilo území, které se později stalo jižní částí Ruska mezi Černým a Kaspickým mořem. Výsledkem bylo propletení historických osudů Rusů a Chazarů, které trvá do dnešní doby. Prečítaj zvyšok tohto článku

Staroveké ruské domy

Posted: 29. januára 2010 in staroveká Rus

Prečítaj zvyšok tohto článku

Na prvý pohľad bol svet na začiatku 20. storočia pomerne pokojný.No to bol len dojem, pretože sa počas dlhej doby pripravoval taký krvavý kúpeľ, na ktorý svet tak skoro nezabudne.

Mnohí historici sa zhodujú v spoločnom názore, že príčinou vojny sa stala nezhoda medzi Rakúskom a Srbskom. Vražda arcivivojvodu Franza Ferdinanda v Sarajeve, následníka rakúskeho trónu a jeho ženy Sofie uskutočnenou Srbmi z tajnej okultnej spoločnosti “Čierna ruka”, bola využitá neviditeľnými silami na uskutočnenie svetovej vojny , ohlasovanej pred 40. rokmi Albertom Pikeom. Prečítaj zvyšok tohto článku